Trùng tu, tôn tạo chùa cổ thuộc danh thắng Yên Tử kinh phí hơn 163,5 tỷ đồng

Trùng tu, tôn tạo chùa cổ thuộc danh thắng Yên Tử kinh phí hơn 163,5 tỷ đồng

Du lịch trong nước 16/12/2020, 12:00

Chùa Quỳnh Lâm thuộc danh thắng Yên Tử được xây dựng vào thời Lý. Chùa được trùng tu và tôn tạo từ năm 2016, kinh phí hơn 163,5 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa.