Chúng ta của sau này có tất cả, chỉ là... chẳng có nhau

Chúng ta của sau này có tất cả, chỉ là... chẳng có nhau

Chia sẻ 02/03/2021, 18:32

Mãi đến sau này, dù có tất cả, chỉ là chẳng bao giờ tìm lại được cảm giác người con gái bên ta thửa chập chững vào đời...