Thấm đòn Covid, MUJI Nhật Bản nộp đơn xin phá sản tại Mỹ

Thấm đòn Covid, MUJI Nhật Bản nộp đơn xin phá sản tại Mỹ

Câu chuyện kinh doanh 11/07/2020, 09:23

Trong quý II, MUJI tại Mỹ đã lỗ gần 64 triệu USD với hơn 200 chủ nợ khác nhau.

Chuỗi bán lẻ MUJI của Nhật sắp mở cửa hàng đầu tiên tại TP.HCM

Chuỗi bán lẻ MUJI của Nhật sắp mở cửa hàng đầu tiên tại TP.HCM

Câu chuyện kinh doanh 03/07/2020, 10:02

Cửa hàng đầu tiên của chuỗi bán lẻ Nhật bản - MUJI tại Việt Nam sẽ nằm trong một trung tâm thương mại ở quận 1, TP.HCM.