Góc tranh cãi: Có nên chi tiền triệu để chụp kỷ yếu không?

Góc tranh cãi: Có nên chi tiền triệu để chụp kỷ yếu không?

Đời sống 08/03/2021, 11:36

Với chi phí 2,3 triệu chụp kỷ yếu, bạn có đầu tư không?