Hành khách không phải cách ly tập trung khi ra Hà Nội

Hành khách không phải cách ly tập trung khi ra Hà Nội

Xã hội 12/10/2021, 09:11

Thông tin hành khách không phải cách ly tập trung khi ra Hà Nội đang là chủ đề nhận được nhiều chú ý.