Lịch trình của chuyên gia người Trung Quốc dương tính với Covid-19 sau cách ly tại Yên Bái

Lịch trình của chuyên gia người Trung Quốc dương tính với Covid-19 sau cách ly tại Yên Bái

Đời sống 01/05/2021, 17:03

Sau khi hoàn thành kỳ cách ly tập trung tại Yên Bái, 1 trong 5 chuyên gia người Trung Quốc xác định dương tính Covid-19 sau khi về nước.