Thanh niên Bình Phước và 'chuyến xe yêu thương' đến vùng dịch TP.HCM

Thanh niên Bình Phước và 'chuyến xe yêu thương' đến vùng dịch TP.HCM

Xã hội 18/08/2021, 15:31

Thông qua chuyến xe yêu thương, thanh niên Bình Phước và nhóm Bụi Kết Nối gửi đến người dân vùng dịch TP.HCM những suất quà từ người Việt ở hải ngoại.