Topic : Clio

Thương hiệu CLIO xóa toàn bộ hình ảnh liên quan đến STRAY KIDS sau loạt ồn ào bắt nạt

Thương hiệu CLIO xóa toàn bộ hình ảnh liên quan đến STRAY KIDS sau loạt ồn ào bắt nạt

Giải trí 01/03/2021, 09:21

CLIO đưa ra tuyên bố chính thức giải thích việc gỡ bỏ hình ảnh và các giải pháp thay thế trong tương lai.