Topic : Cloud server

Dịch vụ host sập, Viettel IDC xin lỗi khách hàng

Dịch vụ host sập, Viettel IDC xin lỗi khách hàng

Kinh doanh 11/06/2021, 10:58

Lúc 13h16 ngày 07/06/2021, Viettel IDC xảy ra sự cố với host của dịch vụ Cloud Server mà VM của các khách hàng đang đặt trên host này.