Khánh Hoà yêu cầu 100% người lao động có Thẻ xanh

Khánh Hoà yêu cầu 100% người lao động có Thẻ xanh

Điểm đến 15/10/2021, 17:00

Sở Du lịch Khánh Hoà yêu cầu các doanh nghiệp phải xây dựng kế hoạch, phương án, kịch bản ứng phó với dịch Covid-19. Theo đó, 100% người lao động có Thẻ xanh.