Cơ trưởng bị treo ngoài cửa sổ máy bay vì lỗi nhỏ này

Cơ trưởng bị treo ngoài cửa sổ máy bay vì lỗi nhỏ này

Khám phá 28/10/2021, 06:00

Vào năm 1990, một tai nạn hy hữu và nguy hiểm gây chấn động nước Anh - cơ trưởng bị treo ngoài cửa sổ khi đang lái máy bay.