Sao Thổ Tú sẽ 'gây hạn' cho người sinh năm nào những ngày 2022 này?

Sao Thổ Tú sẽ 'gây hạn' cho người sinh năm nào những ngày 2022 này?

Diễn đàn 22/01/2022, 06:30

Những người sinh vào năm này sẽ bị sao Thổ Tú chiếu mệnh. Đây được xem là một trong những sao không tốt, có ảnh hưởng tiêu cực đến đời tư bản mệnh.