Topic : công ty Sostra

Doanh nghiệp Việt tại Liên bang Nga vượt bão Covid-19

Doanh nghiệp Việt tại Liên bang Nga vượt bão Covid-19

Câu chuyện kinh doanh 23/06/2020, 08:30

Sostra là một trong những doanh nghiệp Việt tại Liên bang Nga vẫn đứng vững trước "cơn bão" Covid-19.