Grab đang hoạt động chui tại nhiều địa phương?

Grab đang hoạt động chui tại nhiều địa phương?

Kinh doanh 15/12/2020, 18:00

Để được hoạt động hợp pháp các địa phương, Grab phải được Sở KH&ĐT địa phương đó cho phép đăng ký ngành nghề kinh doanh vận tải. Thế nhưng trên thực tế hiện nay, Grab đang hoạt động chui tại nhiều địa phương mà chưa được cấp phép kinh doanh.