Dự án đề xuất cải tạo sông Tô Lịch thành công viên văn hóa gồm có những gì?

Dự án đề xuất cải tạo sông Tô Lịch thành công viên văn hóa gồm có những gì?

Tri thức 10/07/2022, 08:46

Công viên lịch sử - văn hoá – tâm linh Tô Lịch là hợp phần thứ 2 của dự án cải tạo sông Tô Lịch thành công viên văn hóa và hầm chống ngập do JVE đề xuất. Vậy Công viên lịch sử - văn hoá – tâm linh Tô Lịch gồm có những gì?