Phải làm ngay điều này khi cửa sổ máy bay vỡ

Phải làm ngay điều này khi cửa sổ máy bay vỡ

Tư vấn 11/01/2022, 06:30

Du khách đã bao giờ tự hỏi: Trong tình huống xấu nhất, cửa sổ máy bay vỡ - bạn sẽ làm gì và có bao nhiêu giây để sống sót?