Quảng Ninh đạt giải 'Sản phẩm du lịch bền vững thành thị ASEAN 2020'

Quảng Ninh đạt giải 'Sản phẩm du lịch bền vững thành thị ASEAN 2020'

Du lịch trong nước 20/07/2020, 09:25

Công trình Cụm cổ động biên giới Sa Vĩ (thành phố Móng Cái, Quảng Ninh) đã vinh dự đón nhận Giải thưởng "Sản phẩm du lịch bền vững thành thị ASEAN 2020".