Kẻ cưỡng bức bị phạt giặt quần áo miễn phí cho 2.000 phụ nữ trong 6 tháng

Kẻ cưỡng bức bị phạt giặt quần áo miễn phí cho 2.000 phụ nữ trong 6 tháng

Văn hóa 25/09/2021, 06:15

Một tên tội phạm cưỡng hiếp ở Ấn Độ phải đối diện với hình phạt ý nghĩa: Giặt quần áo miễn phí cho hàng nghìn phụ nữ trong suốt nửa năm.