Những đặc điểm tâm lý của khách du lịch Mỹ

Những đặc điểm tâm lý của khách du lịch Mỹ

Thống kê 11/06/2021, 14:50

Cần chú ý gì về đặc điểm tâm lý của khách du lịch Mỹ là gì? Bạn có biết, trong số khách đến từ châu Mỹ quý đầu 2020, nhóm khách đến từ Hoa Kỳ chiếm hơn 70%?