Những đặc điểm tâm lý của khách du lịch Mỹ

Những đặc điểm tâm lý của khách du lịch Mỹ

Thống kê 11/06/2021, 14:50

Cần chú ý gì về đặc điểm tâm lý của khách du lịch Mỹ là gì? Bạn có biết, trong số khách đến từ châu Mỹ quý đầu 2020, nhóm khách đến từ Hoa Kỳ chiếm hơn 70%?

Những đặc điểm tâm lý của khách du lịch Nhật Bản hiện đại

Những đặc điểm tâm lý của khách du lịch Nhật Bản hiện đại

Phân tích 09/06/2021, 13:24

Đặc điểm tâm lý của khách du lịch Nhật Bản là gì? Yếu tố nào sẽ thu hút được nhóm du khách này đến Việt Nam nhiều hơn trong tương lai?

Những đặc điểm tâm lý của khách du lịch Pháp

Những đặc điểm tâm lý của khách du lịch Pháp

Phân tích 31/05/2021, 11:40

Pháp luôn xuất hiện trong top 10 nước có lượng khách đến Việt Nam lớn nhất. Nắm được những đặc điểm tâm lý của khách du lịch Pháp giúp người làm du lịch khai thác trọn vẹn tiềm năng từ nhóm du khách này.

Đặc điểm tâm lý của khách du lịch thuộc Gen Z

Đặc điểm tâm lý của khách du lịch thuộc Gen Z

Phân tích 28/05/2021, 07:30

Thế hệ gen Z là gì? Họ có tiềm năng thế nào với doanh thu của ngành du lịch và đặc điểm tâm lý của khách du lịch thuộc gen Z là gì?

Những đặc điểm tâm lý của khách du lịch Trung Quốc

Những đặc điểm tâm lý của khách du lịch Trung Quốc

Phân tích 26/05/2021, 15:31

Để nắm rõ đặc điểm tâm lý của khách du lịch Trung Quốc, trước hết phải tìm hiểu những động lực thúc đẩy đối tượng này bắt đầu một chuyến du lịch.