Nhóm nhạc BLANK2Y trở thành Đại sứ danh dự du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam năm 2022

Nhóm nhạc BLANK2Y trở thành Đại sứ danh dự du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam năm 2022

Du lịch Quốc tế 09/07/2022, 14:22

Hôm nay, 9/7, KTO đã chính thức bổ nhiệm “BLANK2Y” - nhóm nhạc nam tân binh gồm 9 thành viên làm Đại sứ danh dự du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam năm 2022.