Topic : Dảk bủh

Dảk bủh là gì? Bài viết dành cho người chơi hệ tối cổ

Dảk bủh là gì? Bài viết dành cho người chơi hệ tối cổ

Diễn đàn 05/03/2021, 20:35

Dảk bủh là hai từ ngữ đang được dùng nhiều nhất hiện. Bạn biết gì về hai từ này? Phổ cập ngay kiến thức mới để bớt tối cổ thôi.