Nơi nào đàn ông phải biết đan mũ mới cưới được vợ?

Nơi nào đàn ông phải biết đan mũ mới cưới được vợ?

Khám phá 05/04/2022, 06:30

Có một hòn đảo đặc biệt lạ lùng: Tại đây, đàn ông phải biết đan mũ để thể hiện đẳng cấp. Nhờ vậy họ mới có khả năng cưới được vợ.