Danko Group đầu tư khu đô thị hơn 1.000 tỷ đồng ở Vĩnh Phúc

Danko Group đầu tư khu đô thị hơn 1.000 tỷ đồng ở Vĩnh Phúc

Bất động sản 18/08/2021, 05:21

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Vĩnh Phúc vừa công bố hợp đồng Dự án Đầu tư phát triển đô thị (Khu đô thị mới Định Trung), TP. Vĩnh Yên với Công ty CP Tập đoàn Danko (Danko Group).