Tại sao khi thám hiểm lòng đất, Liên Xô lại dừng lại ở độ sâu 12.262 mét?

Tại sao khi thám hiểm lòng đất, Liên Xô lại dừng lại ở độ sâu 12.262 mét?

Chia sẻ 07/05/2021, 09:25

Bỏ ra một số tiền khổng lồ và tiêu tốn rất nhiều nhân lực, liệu kế hoạch này của Liên Xô có được như mong đợi?