Đáp án đề thi vào 10 môn Tiếng anh tỉnh Hà Nam năm 2021

Đáp án đề thi vào 10 môn Tiếng anh tỉnh Hà Nam năm 2021

Xã hội 22/06/2021, 16:16

Đáp án đề thi vào 10 môn Tiếng anh tỉnh Hà Nam năm 2021: Chiều 22/6, hàng nghìn thí sinh tại tỉnh Hà Nam đã bước vào môn thi cuối cùng trong kỳ thi lớp 10, cập nhật đề thi, đáp án vào 10 môn Tiếng anh tỉnh Hà Nam năm 2021.

Đáp án đề thi vào 10 môn Ngữ Văn tỉnh Hà Nam năm 2021

Đáp án đề thi vào 10 môn Ngữ Văn tỉnh Hà Nam năm 2021

Xã hội 21/06/2021, 15:10

Đáp án đề thi vào 10 môn Ngữ văn tỉnh Hà Nam năm 2021: Chiều 21/6, hàng nghìn thí sinh tại tỉnh Hà Nam đã bước vào môn thi đầu tiên trong kỳ thi lớp 10, cập nhật đề thi, đáp án vào 10 môn Ngữ văn tỉnh Hà Nam năm 2021.

Đáp án đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Hà Nam năm 2021

Xã hội 22/06/2021, 10:05

Đáp án đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Hà Nam năm 2021: Sáng 22/6, hàng nghìn thí sinh tại tỉnh Hà Nam đã bước vào môn thi thứ 2 trong kỳ thi lớp 10, cập nhật đề thi, đáp án vào 10 môn Toán tỉnh Hà Nam năm 2021.

Đáp án đề thi vào 10 môn Tiếng anh chuyên tỉnh Kon Tum năm 2021

Đáp án đề thi vào 10 môn Tiếng anh chuyên tỉnh Kon Tum năm 2021

Xã hội 09/06/2021, 14:14

Đáp án đề thi vào 10 môn Tiếng anh tỉnh Kon Tum năm 2021: Chiều 9/6, hàng nghìn thí sinh tại tỉnh Kon Tum đã bước vào môn thi cuối cùng trong kỳ thi lớp 10 chuyên, cập nhật đề thi, đáp án vào 10 môn Tiếng anh tỉnh Kon Tum năm 2021.

Đáp án đề thi vào 10 môn Toán chuyên tỉnh Kon Tum năm 2021

Đáp án đề thi vào 10 môn Toán chuyên tỉnh Kon Tum năm 2021

Xã hội 08/06/2021, 14:30

Đáp án đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Kon Tum năm 2021: Chiều 8/6, hàng nghìn thí sinh tại tỉnh Kon Tum đã bước vào môn thi thứ 2 trong kỳ thi lớp 10 chuyên, cập nhật đề thi, đáp án vào 10 môn Toán tỉnh Kon Tum năm 2021.

Đáp án đề thi vào 10 môn Ngữ văn chuyên tỉnh Kon Tum năm 2021

Đáp án đề thi vào 10 môn Ngữ văn chuyên tỉnh Kon Tum năm 2021

Xã hội 08/06/2021, 09:00

Đáp án đề thi vào 10 môn Ngữ văn tỉnh Kon Tum năm 2021: Sáng 8/6, hàng nghìn thí sinh tại tỉnh Kon Tum đã bước vào kỳ thi lớp 10 chuyên, cập nhật đề thi, đáp án vào 10 môn Ngữ văn tỉnh Kon Tum năm 2021.

Đáp án đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Kiên Giang năm 2021

Đáp án đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Kiên Giang năm 2021

Xã hội 05/06/2021, 09:00

Đáp án đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Kiên Giang năm 2021: Sáng 5/6, hàng nghìn thí sinh tại tỉnh Kiên Giang đã bước vào ngày thi thứ 2 trong kỳ thi lớp 10 chuyên, cập nhật đề thi, đáp án vào 10 môn Toán tỉnh Kiên Giang năm 2021.

Đáp án đề thi vào 10 môn Tiếng Anh tỉnh Kiên Giang năm 2021

Đáp án đề thi vào 10 môn Tiếng Anh tỉnh Kiên Giang năm 2021

Xã hội 04/06/2021, 14:14

Đáp án đề thi vào 10 môn Tiếng Anh tỉnh Kiên Giang năm 2021: Sáng 4/6, hàng nghìn thí sinh tại tỉnh Kiên Giang đã bước vào kỳ thi lớp 10 chuyên, cập nhật đề thi, đáp án vào 10 môn Tiếng Anh tỉnh Kiên Giang năm 2021.

Đáp án đề thi vào 10 môn Tiếng Anh tỉnh Khánh Hoà năm 2021

Đáp án đề thi vào 10 môn Tiếng Anh tỉnh Khánh Hoà năm 2021

Xã hội 04/06/2021, 09:36

Đáp án đề thi vào 10 môn Tiếng Anh tỉnh Khánh Hoà năm 2021: Sáng 4/6, hàng nghìn thí sinh tại tỉnh Khánh đã bước vào môn thi cuối cùng trong kỳ thi lớp 10, cập nhật đề thi, đáp án vào 10 môn Tiếng Anh tỉnh Khánh Hoà năm 2021.

Đáp án đề thi vào 10 môn Ngữ Văn tỉnh Kiên Giang năm 2021

Đáp án đề thi vào 10 môn Ngữ Văn tỉnh Kiên Giang năm 2021

Xã hội 04/06/2021, 09:15

Đáp án đề thi vào 10 môn Ngữ Văn tỉnh Kiên Giang năm 2021: Sáng 4/6, hàng nghìn thí sinh tại tỉnh Kiên Giang đã bước vào kỳ thi lớp 10 chuyên, cập nhật đề thi, đáp án vào 10 môn Ngữ Văn tỉnh Kiên Giang năm 2021.

Đáp án đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Khánh Hoà năm 2021

Đáp án đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Khánh Hoà năm 2021

Xã hội 03/06/2021, 15:15

Đáp án đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Khánh Hoà năm 2021: Chiều 3/6, hàng nghìn thí sinh tại tỉnh Khánh đã bước vào môn thi thứ 2 trong kỳ thi lớp 10, cập nhật đề thi, đáp án vào 10 môn Toán tỉnh Khánh Hoà năm 2021.

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng anh tỉnh Đồng Nai năm 2021

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng anh tỉnh Đồng Nai năm 2021

Đời sống 03/06/2021, 13:19

Đáp án đề thi vào 10 môn Tiếng anh tỉnh Đồng Nai năm 2021 sẽ được cập nhật sớm. Môn thi Tiếng anh được thi vào chiều ngày 4/6/2021 với thời lượng 60 phút.

Đáp án đề thi vào 10 môn Ngữ Văn tỉnh Khánh Hoà năm 2021

Đáp án đề thi vào 10 môn Ngữ Văn tỉnh Khánh Hoà năm 2021

Xã hội 03/06/2021, 10:30

Đáp án đề thi vào 10 môn Ngữ Văn tỉnh Khánh Hoà năm 2021: Sáng 3/6, hàng nghìn thí sinh tại tỉnh Khánh đã bước vào kỳ thi lớp 10, cập nhật đề thi, đáp án vào 10 môn Ngữ Văn tỉnh Khánh Hoà năm 2021.

Đáp án đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Lai Châu năm 2021

Đáp án đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Lai Châu năm 2021

Xã hội 03/06/2021, 09:00

Đáp án đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Lai Châu năm 2021: Chiều 3/6, hàng nghìn thí sinh tại tỉnh Lai Châu đã bước vào môn cuối cùng của kỳ thi vào lớp 10, cập nhật đề thi, đáp án vào 10 môn Toán tỉnh Lai Châu năm 2021.

Đáp án đề thi vào 10 môn Ngữ Văn tỉnh Lai Châu năm 2021

Đáp án đề thi vào 10 môn Ngữ Văn tỉnh Lai Châu năm 2021

Xã hội 02/06/2021, 12:31

Đáp án đề thi vào 10 môn Ngữ Văn tỉnh Lai Châu năm 2021: Sáng 2/6, hàng nghìn thí sinh tại tỉnh Lai Châu đã bước vào kỳ thi lớp 10, cập nhật đề thi, đáp án vào 10 môn Ngữ Văn tỉnh Lai Châu năm 2021.