Hà Nội đề xuất đặt biển cảnh báo trước nhà người về từ TP.HCM

Hà Nội đề xuất đặt biển cảnh báo trước nhà người về từ TP.HCM

Du lịch trong nước 12/10/2021, 13:15

Trong công văn hỏa tốc ngày 11/10, Thành phố Hà Nội đề xuất có thể đặt biển cảnh báo trước nhà, ghi: "Gia đình có người theo dõi sức khỏe PCD Covid-19".