Topic : đau khổ

Cách giúp không đau khổ trong tình yêu là.... không tin vào những gì đàn ông nói

Cách giúp không đau khổ trong tình yêu là.... không tin vào những gì đàn ông nói

Chia sẻ 04/05/2021, 15:45

Sau khi chia tay, tôi ngẫm lại tất cả những gì anh ấy nói lúc trước đều là giả dối.