Nguyễn Ngọc Mạnh từ chối làm 'anh hùng', Đen Vâu trả lời 1 câu mà 'viral' khắp mạng xã hội

Nguyễn Ngọc Mạnh từ chối làm 'anh hùng', Đen Vâu trả lời 1 câu mà 'viral' khắp mạng xã hội

Ngôi sao 02/03/2021, 09:49

Nguyễn Ngọc Mạnh từ chối làm anh hùng, Đen Vâu để lại câu nói khiến dư luận xôn xao.