'Thời điểm vàng' để đi vệ sinh trên máy bay là khi nào?

'Thời điểm vàng' để đi vệ sinh trên máy bay là khi nào?

Thưởng thức 14/12/2021, 06:30

Đi máy bay đã nhiều, liệu bạn đã biết "thời điểm vàng" để đi vệ sinh trên máy bay cũng như cách để đi vệ sinh trên máy bay đúng cách hay chưa?