Việt Nam đẹp lắm, đâu phải 'nước ngoài' mới có những địa điểm được UNESCO công nhận

Việt Nam đẹp lắm, đâu phải 'nước ngoài' mới có những địa điểm được UNESCO công nhận

Travel TV 05/01/2021, 17:00

Góc tự hào: Việt Nam mình còn rất đẹp và có rất nhiều nơi đã được Unesco công nhận. Liệu bạn đã biết hết chưa?