Những dịch vụ kì lạ ở Nhật Bản: Thuê người ngủ cùng, thuê bạn...

Những dịch vụ kì lạ ở Nhật Bản: Thuê người ngủ cùng, thuê bạn...

Văn hóa 07/08/2021, 09:30

Nói đến sự sáng tạo và độc đáo trong ý tưởng, người Nhật hẳn phải đứng nhất, nhì. Những dịch vụ kì lạ ở Nhật Bản sau là minh chứng rõ nhất.