Danh sách điểm bán hàng lưu động tại TP. HCM cập nhật 06/08/2021

Danh sách điểm bán hàng lưu động tại TP. HCM cập nhật 06/08/2021

Chia sẻ 06/08/2021, 09:57

Dưới đây là danh sách các điểm bán hàng lưu động ở TP.HCM, được phân bố đều trên khắp các quận. Danh sách do Đoàn Sở Công Thưởng công bố.