Các điểm bán hàng lưu động tại TP. HCM cập nhật 11/08/2021

Các điểm bán hàng lưu động tại TP. HCM cập nhật 11/08/2021

Chia sẻ 11/08/2021, 08:43

Danh sách các điểm bán hàng lưu động ở TP.HCM mới nhất hôm nay, hoạt động đều trên các quận do Đoàn Sở Công Thưởng công bố.

Danh sách điểm bán hàng lưu động tại TP. HCM cập nhật 10/08/2021

Danh sách điểm bán hàng lưu động tại TP. HCM cập nhật 10/08/2021

Chia sẻ 10/08/2021, 08:13

Danh sách các điểm bán hàng lưu động ở TP.HCM hôm nay, hoạt động đều trên các quận với nhiều giờ khác nhau, do Đoàn Sở Công Thưởng công bố.

Danh sách điểm bán hàng lưu động tại TP. HCM cập nhật 09/08/2021

Danh sách điểm bán hàng lưu động tại TP. HCM cập nhật 09/08/2021

Chia sẻ 09/08/2021, 09:18

Dưới đây là danh sách các điểm bán hàng lưu động mới nhất ở TP.HCM, được phân bố đều trên khắp các quận, do Đoàn Sở Công Thưởng công bố.

Danh sách điểm bán hàng lưu động tại TP. HCM cập nhật 06/08/2021

Danh sách điểm bán hàng lưu động tại TP. HCM cập nhật 06/08/2021

Chia sẻ 06/08/2021, 09:57

Dưới đây là danh sách các điểm bán hàng lưu động ở TP.HCM, được phân bố đều trên khắp các quận. Danh sách do Đoàn Sở Công Thưởng công bố.

Cập nhật 05/08/2021: Danh sách các điểm bán hàng lưu động trên địa bàn TP. HCM

Cập nhật 05/08/2021: Danh sách các điểm bán hàng lưu động trên địa bàn TP. HCM

Xã hội 05/08/2021, 09:34

Dưới đây là danh sách các điểm bán hàng lưu động trên khắp các quận ở TP. HCM cùng giờ hoạt động, được Đoàn Sở Công Thưởng công bố.