Điểm chuẩn Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM 2021

Điểm chuẩn Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM 2021

Tri thức 16/09/2021, 18:08

Chiều 16/9, điểm chuẩn Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM được công bố. Ngành Truyền thông Đa phương tiện dẫn đầu với 27.90 điểm (D14, D15).