Công bố điểm chuẩn đại học năm 2021 của một số trường

Công bố điểm chuẩn đại học năm 2021 của một số trường

Tri thức 15/09/2021, 21:34

Một số trường đã công bố điểm chuẩn đại học năm 2021, khối trường đào tạo các ngành kinh tế có điểm cao vượt trội so với năm 2020.