Chủ đề : Diễn đàn Du lịch Nội địa toàn quốc 2021

Diễn đàn du lịch nội địa.
Định hướng phát triển du lịch nội địa trong thời gian tới

Định hướng phát triển du lịch nội địa trong thời gian tới

Phân tích 22/04/2021, 17:57

Theo tác giả Nguyễn Quý Phương, cần thúc đẩy thí điểm mô hình kinh tế ban đêm tại các thành phố trung tâm, làm tiền đề để đa dạng hóa, gia tăng sức hấp dẫn cho sản phẩm, dịch vụ du lịch, thúc đẩy chi tiêu của du khách về đêm.

[TRỰC TIẾP] Diễn đàn Du lịch Nội địa toàn quốc: Động lực khôi phục du lịch Việt Nam trong bối cảnh bình thường mới

[TRỰC TIẾP] Diễn đàn Du lịch Nội địa toàn quốc: Động lực khôi phục du lịch Việt Nam trong bối cảnh bình thường mới

Tin tức 15/04/2021, 14:12

Với chủ đề "Du lịch nội địa – Động lực khôi phục du lịch Việt Nam trong bối cảnh bình thường mới”, diễn đàn du lịch nội địa toàn quốc 2021 sẽ có hai phiên thảo luận "Du lịch nội địa - nhiệm vụ trọng tâm của du lịch Việt Nam" và Các giải pháp để phát triển du lịch nội địa.

VITM Hà Nội 2021: Có sự chuyển dịch sang du lịch nội địa một cách rõ ràng hơn

VITM Hà Nội 2021: Có sự chuyển dịch sang du lịch nội địa một cách rõ ràng hơn

Tin tức 05/04/2021, 11:13

Theo ông Vũ Thế Bình, nếu trước đây chủ yếu là các doanh nghiệp lữ hành tham dự VITM thì bây giờ, việc tham gia của các khách sạn, resort cũng như việc có nhiều các hoạt động xúc tiến, các hoạt động giới thiệu sản phẩm hơn cho thấy xu hướng chuyển dịch sang du lịch nội địa đã rõ ràng hơn.

Vai trò của du lịch nội địa trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam

Vai trò của du lịch nội địa trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam

Nghiên cứu 21/04/2021, 07:43

Bài viết dựa trên quan điểm Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 và các nhiệm vụ, giải pháp ưu tiên để đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn được thể hiện trong các đề án của ngành Du lịch đã và đang triển khai thực hiện.

Du lịch nội địa: Dư địa lớn và 4 chiến lược để phát triển

Du lịch nội địa: Dư địa lớn và 4 chiến lược để phát triển

Nghiên cứu 15/04/2021, 17:21

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, du lịch không thể tách rời văn hoá nên một trong các chiến lược phát triển là tập trung đầu tư xây dựng từng bước hình thành văn hoá ở các điểm đến du lịch. Và chỉ khi nào hình thành được điều này thì du khách mới yêu quý vùng đất và các sản phẩm du lịch.