Cao Thái Hà báo tin diễn viên Đức Long bệnh nặng, diễn biến xấu

Cao Thái Hà báo tin diễn viên Đức Long bệnh nặng, diễn biến xấu

Giải trí 29/06/2021, 18:50

Cao Thái Hà cho biết bản thân luôn bên cạnh bạn thân Đức Long, cầu anh mạnh mẽ vượt qua căn bệnh.