Điều chỉnh quy hoạch các dự án khu vực sân bay Măng Đen - Kon Tum

Điều chỉnh quy hoạch các dự án khu vực sân bay Măng Đen - Kon Tum

Bất động sản 18/08/2021, 16:01

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Kon Tum vừa thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư khu vực sân bay Măng Đen huyện Kon Plông.