Đình chỉ công tác, xem xét sa thải nam tiếp viên hàng không nhiễm Covid-19 lây cho cộng đồng

Đình chỉ công tác, xem xét sa thải nam tiếp viên hàng không nhiễm Covid-19 lây cho cộng đồng

Đời sống 02/12/2020, 23:51

Vietnam Airlines đình chỉ công việc với nam tiếp viên hàng không là bệnh nhân 1342 để xem xét kỷ luật với hình thức sa thải.