Bình Định quy hoạch đô thị du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp 1.500ha

Bình Định quy hoạch đô thị du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp 1.500ha

Bất động sản 07/09/2020, 10:27

Bình Định quy hoạch khu Phương Mai trở thành khu đô thị - du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp, phát triển các khu dân cư sinh thái, khu du lịch với quy mô dân số khoảng 52.000 người.