Rạp chiếu phim tại TP.HCM đóng cửa: Doanh thu của các phim Việt ra sao?

Rạp chiếu phim tại TP.HCM đóng cửa: Doanh thu của các phim Việt ra sao?

Giải trí 04/05/2021, 14:29

Sau khi có thông tin các rạp chiếu phim tại TP. Hồ Chí Minh tạm dừng hoạt động từ 18h ngày 3/5, loạt phim Việt có nguy cơ bị ảnh hưởng nặng nề.