Đảo cát lớn nhất thế giới chính thức được đổi tên

Đảo cát lớn nhất thế giới chính thức được đổi tên

Du lịch Quốc tế 23/09/2021, 06:35

Đảo cát lớn nhất thế giới ở Australia được đổi tên thành K'Gari, tiếng địa phương có nghĩa là "thiên đường". Đây là di sản được UNESCO vào năm 1992.