Quảng Nam xem xét tiến độ dự án du lịch Làng chài Điện Dương

Quảng Nam xem xét tiến độ dự án du lịch Làng chài Điện Dương

Bất động sản 28/09/2021, 07:16

Tỉnh Quảng Nam đang xem xét các dự án chậm tiến độ, trong đó có dự án khu dân cư dịch vụ – du lịch Làng chài Điện Dương.