M.I.International hỗ trợ IPICO triển khai thực hiện dự án khu công nghiệp Sơn Mỹ

M.I.International hỗ trợ IPICO triển khai thực hiện dự án khu công nghiệp Sơn Mỹ

Kinh doanh 09/06/2021, 13:44

Công ty M.I.International (M.I.I) đã cùng với IPICO tham dự cuộc họp với Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận thống nhất tiến độ thực hiện dự án khu công nghiệp Sơn Mỹ trong giai đoạn 1 để sớm đưa vào hoạt động.