Trung Quốc: Du khách leo trèo, khắc tên lên cây tre Thiếu Lâm Tự

Trung Quốc: Du khách leo trèo, khắc tên lên cây tre Thiếu Lâm Tự

Tin tức 07/05/2021, 15:07

Trong đợt nghỉ lễ kéo dài 5 ngày vừa qua, các thắng cảnh khắp Trung Quốc phải chứng kiến nhiều hành vi xấu xí của du khách như leo trèo, khắc tên lên cây...