Đi du lịch Đà Lạt về là chia tay người yêu: Giải mã 'lời nguyền'

Đi du lịch Đà Lạt về là chia tay người yêu: Giải mã "lời nguyền"

Trải nghiệm 23/11/2021, 10:17

MXH luôn lan truyền câu chuyện, cứ đi du lịch Đà Lạt về sẽ chia tay người yêu. Vậy thực hư "lời nguyền" này là như thế nào?