Du lịch hội nghị Singapore tìm hướng đi mới thời Covid-19

Du lịch hội nghị Singapore tìm hướng đi mới thời Covid-19

Du lịch Quốc tế 19/09/2020, 11:06

Tổng cục Du lịch Singapore hướng tới tổ chức hội nghị, sự kiện theo mô hình hybrid (kết hợp trực tuyến và trực tiếp) trong nỗ lực khôi phục du lịch, kinh tế.