Thực trạng phát triển các sản phẩm du lịch Inbound tại Việt Nam

Thực trạng phát triển các sản phẩm du lịch Inbound tại Việt Nam

Phân tích 12/01/2022, 09:36

Theo ông Nguyễn Châu Á - Tổng giám đốc Oxalis Adventure, đối với du lịch Inbound tại Việt Nam, khi điểm đến kém hấp dẫn thì đối tác sẽ hướng khách của họ đi du lịch ở địa điểm khác hay quốc gia khác dẫn đến một lỗ hổng rất lớn của điểm đến sau khi mất thị trường trọng yếu.