Bình Thuận phát triển du lịch liên vùng

Bình Thuận phát triển du lịch liên vùng

Tin tức 14/01/2022, 09:13

Để du lịch khôi phục trở lại cần rất nhiều yếu tố, trong đó du lịch liên vùng là giải pháp hiệu quả. Bởi thực tế đã cho thấy, hơn bất kỳ lĩnh vực nào khác, du lịch rất cần liên kết.